Co nám distanční výuka vzala a dala?

Poslední etapa distanční výuky se dá od 24. května považovat za dokončenou, trvala 140 dní. Po krátkodobém předvánočním pobytu ve škole mohli někteří vnímat obnovení distanční výuky jako návrat k normálu, v minulém roce jsme doma přeci strávili nemalý počet týdnů. Momentální situace napovídá tomu, že se z pohodlí domova jen tak učit nebudeme. Pojďme se tak prostřednictvím ankety, jež byla rozeslána všem studentům naší školy, ohlédnout za těmito zvláštními časy.

dvq1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální izolace bývala v pandemické době označována za jednu z největších překážek, s kterou se studenti museli vypořádat. Jak můžete vidět, velké většině, konkrétně 120 respondentům, kontakt se spolužáky chyběl. Věřím, že spousta z nich si nějakou cestu ke svým kamarádům našla, ovšem ta klasická spontánní školní komunikace mohla být nahrazena jen těžko. Mnozí si tak možná až při absenci kontaktu se svými přáteli uvědomili, jak důležitou složkou jejich každodenního života jsou.

dvq2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 studentů z celkového počtu 165 respondentů mělo v době distanční výuky méně pohybu než v režimu prezenčním. Není se čemu divit, ona jen cesta do školy a zpět může u některých jedinců znamenat i několik kilometrů chůze, neopomínal bych ani putování mezi třídami či na oběd. Tyto aktivity sice nejsou žádné velké sportovní výkony, ale když se těchto menších činností najednou zbavíme, může se to na naší fyzické vybavenosti negativně projevit. Na druhou stranu, nemalá část studentů využila volného času a zaplnila svůj program sportovními aktivitami. Někteří z nich se určitě nechali motivovat výzvami pana učitele Hanzlíčka, který o pohyb studentů v karanténě usiloval (rozhovor na toto téma zde). Troufnu si tvrdit, že narostlý pupek nemůže být lockdownem omluven, i z vyrovnaného výsledku ankety vyplývá, že záleželo na osobním přístupu každého jedince.

dvq3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téměř 80 % dotazovaných pocítilo v průběhu distanční výuky pokles kvality výuky alespoň v jednom z předmětů. Je tedy patrné, že někteří učitelé se nedokázali dostatečně adaptovat na nové prostředí, a nepředali tak studentům běžné množství vědomostí. Někteří učitelé by možná namítali, že jejich forma výuka se nedala v online prostředí nahradit, s čímž se dá souhlasit především v předmětech přírodovědného bloku, ale jinak se o tom, při pohledu na to, co virtuální svět nabízí, odvážím pochybovat. Nicméně z osobní zkušenosti mohu prohlásit, že kvalita některých hodin naopak stoupla. Vypadá to, že v karanténě záleželo více než normálně na zodpovědnosti obou stran – učitele i studenta.

dvq4

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem 134 dotazovaných odpovědělo, že se z nich jaksi vytrácela motivace ke studiu. Tady je pochopitelně otázkou, jak moc demotivovaní se studenti mohou cítit v průběhu normální prezenční výuky. Avšak při distančním vzdělávání vzniká několik nepříjemností, které by mohly zapříčinit úpadek zájmu.

Jednou z nich jest stereotyp, který nemůže být téměř vůbec narušen. Pochopitelně, že i v klasickém módu žijeme rutinně: v 6 budík, v 8 ve škole, ve 2 oběd atd. Ale v tom čase mezi budíkem a vstupem do školy se může něco stát. Třeba vám ujede autobus, potkáte kamaráde, s kterým jste se dlouho neviděli, nebo zahlédnete nějakého blázna pobíhajíc po ulici jen v trenkách. Nespočet dalších situací se může přihodit ve škole i po ní. Tohle něco se při studiu či práci z domu vytrácí, žijete sice ve velké jistotě a bezpečí, zato v neutuchající repetující se nudě.

Navíc váš nejvíc vzrušující kontakt může být s mouchou, která vám usedne na stůl. Vlastně jste na všechno tak docela sami.

Dalším faktorem z mé nabídky je “škola non-stop“. Mám tím na mysli příchozí e-maily a upozornění ve večerních až nočních hodinách. Studenti byli dříve zvyklí na zadávání úkolů od osmé hodiny ranní do zhruba třetí hodiny odpolední. Po škole si mohli vše rozvrhnout a věděli, že nebezpečí dalšího úkolu je čeká až další den. V režimu distančním se na studenty úkoly valily kdykoliv a neustále, což po nějakém čase mohlo působit demotivačně.

dvq5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konečně tu máme i pozitivní dopad distanční výuky. 138 účastníků ankety prý zdokonalilo svou schopnost vyhledávaní informací, o toto zlepšení se škola snažila již před dobou koronaviru, jedná se totiž o dovednost, která se všem může hodit do budoucího nejen studijního života. S maximalizovaným počtem hodin strávených u počítače přišlo toto vylepšení tak nějak samo.  

dv1

 

 

Nejčastějším požadavkem bylo zachování užívání Google classroom a dalších aplikací. Proč studentům tento program tolik vyhovoval, vyplývá z konkrétních odpovědí: „Zadávání úkolů a podkladů pro učení do GC, viditelné termíny odevzdání úkolů, používání online aplikací (např. kahoot)“;Používání Google classroom, přístup k prezentacím bez nutnosti je opisovat — opisování prezentací zbytečně znemožňuje soustředění se na výklad a k zapamatování moc nepomáhá“; „Ukládání učiva na Classroom. Je to přehledné a dobře dohledatelné.“

Dále studenti přišli na to, že účast na všech hodinách není nezbytná: „Místo některých (NE VŠECH) hodin jsem zjistil, že stačí zadat práci, nebo tu hodinu zkrátit a zbytečně neprotahovat.“; „Zadanou práci na hodinu bez nutnosti se ve škole ukázat.“ Otázkou je, jak efektivní by takový režim byl i při běžné výuce.

Mimo jiné by studenti ocenili i možnost užívání vlastních zápisků a materiálů při obtížnějších testech.

dv2

 

 

Velká část respondentů odpověděla, že by nic neměnila, byli tak se stylem výuky spokojeni. Odpovědi těch, kteří by něco rádi změnili, si často protiřečily. Někdo by uvítal více online hodin, někdo zase méně. Jeden by chtěl více samostatných prací, druhý o nich už nechce ani slyšet. Je vidět, že zavděčit se všem je téměř nemožné, přesto se odpovědi v jistých bodech shodují. Jedním z nich je lepší rozvržení hodin: „Asi bych osobně uvítal to, aby byly online hodiny více rozvržené do celého týdne, ne že v pondělí máme 7 online hodin a např. ve čtvrtek žádnou.“ Studenti také uvádějí, že některé hodiny nebyly vůbec záživné a učitelé prý nepřicházeli s novými způsoby výuky.

dv3

 

 

Asi nikoho nepřekvapí, že u této otázky byly nejčetněji uváděny odpovědi jako je spánek, pohodlí, volnost či více času. Mimo to gymnazisté vyzdvihují možnost organizovat si svůj vlastní čas a zlepšenou schopnost samostudia, příkladem budiž tato odpověď: „Naučila jsem se rychle vyhledávat informace na internetu. Více jsem se osamostatnila, myslím, že je to dobrá příprava na vysokou školu.“ Zde je ještě pár odpovědí, které zachycují pozitiva distanční výuky: „Výhodou bylo, že pokud jsme něčemu nerozuměli či jsme něco nestihli pochytit od vyučujícího, mohli jsme si to vzápětí vyhledat na internetu. Svými dotazy jsme tak nebrzdili hodinu a ta mohla tak plynule probíhat.“; „Nemusela jsem vstávat v pět hodin a trávit skoro polovinu dne na cestě do školy a ze školy.“; „Naučil jsem se dobře zorganizovat svůj čas – i když jsem měl velkou spoustu práce, vždy jsem vše stihl a zbyl mi i nějaký čas na sebe.“

dv4

 

 

„Neměla jsem takovou motivaci se učit úplně vše, učila jsem se spíše nějaký obecný přehled/ rozčlenění tématu a informace jsem si dohledávala v sešitě (zkrátka nebylo třeba vše umět nazpaměť).“ Motivaci se zde již jedna otázka věnovala, i tady bylo toto slovo hojně skloňováno. Mnozí zmiňovali nedostatek sociálního kontaktu, o tom už něco víme z první otázky. Někdo negativně vnímal nedostupnost jistých učebních způsobů: „Jsou věci, které je prostě lepší vidět, slyšet, znázornit na tabuli a při nepochopení znovu probrat.“ Ale někdo tyto nedostatky nevnímal: „Nevidím žádný problém, kdo se chce něco naučit, tak se naučí.“ Častou připomínkou byl samozřejmě i nepřiměřený počet hodin prosezených u počítače. Nicméně možná až ohledem v čase si uvědomíme, o co jsme byli ochuzeni: „Jelikož jsem komunikativní a miluji být v kolektivu, byla pro mě distanční výuka utrpení. Učitelé se snažili, ale hrozně mi chybí lidský kontakt s nimi. Jsem ve čtvrťáku a neumíte si představit, o kolik zážitků jsme přišli....... Mrzí mě to, ale co se dá dělat, život jde dál. Ale musím říct, že jsem měl fakt prima kolektiv 4.D!!!!!!!!!!!“

dvq6

 

 

 

 

 

 

 

 

Asi to zas tak strašné nebylo.

Ilustrační fotografie
ph

Rubrika