Co očekávat od přijímacích zkoušek ze ZSV?

Právě probíhají přijímací zkoušky na vysoké školy. Přijímací testy ze ZSV (Základů Společenských Věd) figurují mezi zkouškami od společnosti SCIO jako jedny z nejčastěji vybíraných možností, a to hned po OSP testech (Obecní Studijní Předpoklady). Jelikož jsem zaznamenala, že se jich účastní mnoho studentů z naší školy, chtěla bych vám blíže přiblížit jejich podobu. Jejich splnění požadují obory jako psychologie, žurnalistika nebo práva. Navíc jsem je i sama již dvakrát absolvovala, tak mohu i předat případné tipy, jak se na ně připravit.

Princip testu

Nejdříve bych ráda popsala, jak testy probíhají. Fungují na podobném principu jako již zmíněné OSP testy. Stejně jako u nich se výsledné skóre počítá na tzv. percentil. Tento termín nejvíce mate nejen studenty. Prakticky se jedná o princip, kdy se vezmou vaše výsledné body, které se dále porovnají s dalšími uchazeči, kteří daný test psali ve stejný termín jako vy. Percentil tedy ukazuje o kolik jste lepší než ostatní. Další podobný rys se objevuje v počtu bodování. Společnost SCIO na rozdíl od společnosti Cermat, která mimo jiné připravuje přijímací testy na střední školy nebo tvoří státní zadání pro maturitní zkoušky, odečítá body za špatně zodpovězené otázky, a to v bodovém odečtu 1/3 bodu. Za každou správnou odpověď se poté bod přičítá a za nezodpovězenou zůstává skóre nedotčené. U testů si můžete vybrat, kdy a kde ho chcete psát. V nabídce je okolo pěti termínů. Dále se dá psát buďto on-line z pohodlí domova nebo ve vámi vybraném městě. Většinou je pravidlem, že se píše buď v kombinaci s OSP testy nebo TSP (Testy Studijních předpokladů). Rozdíl mezi těmito dvěma podobami spočívá převážně v tom, že OSP testy jsou vytvářené konkrétní společností na rozdíl od TSP, které si tvoří každá škola sama. Proto mohou mít i rozdílnou podobu. U TSP mát navíc jen jeden pokus na absolvování zkoušky, myšleno z pohledu jednotlivé fakulty, kdežto u OSP máte pokusů víc. Navíc se říká, že TSP testy jsou daleko náročnější, ale asi záleží spíše na každém, podle toho, co mu vyhovuje. Myslím, že je však na místě vyzkoušet obě varianty. Pro představu, já jsem psala kombinaci OSP testů společně se ZSV na Fakultu sociálních studií na Masarykovu univerzitu konkrétně na obor žurnalistika. Jejich požadavkem je, aby potencionální žák při přijímacích zkouškách splnil přibližně 60 % ze ZSV a 40 % z OSP/TSP. Tyto výsledky se poté společně sčítají. Hlavní je u přihlášky k přijímacím zkouškám nezapomenout připsat, jaké škole se mají výsledky poslat.

Test, tedy ten ze ZSV, je rozdělen do tří částí: Člověk a společnost, Hospodářství a svět, Stát a právo. Naleznete v nich pojmy spjaté se sociologií, právem, politologií, filozofií, psychologií, ale i moderními dějinami. Tyto sekvence se bodují každá zvlášť a dále se z nich vypočítá jednotný průměr. Čas vyčleněný na napsání testu představuje 60 minut, kde se všechny úlohy vypracovávají naráz. Cena za jeden termín, myšleno ZSV samostatně, se pohybuje okolo 750 Kč v případě, že chcete zaslat předběžné výsledky, ty jsou obvykle do tří dní od vykonání testu. Existuje i nižší varianta, ale u té si na výsledky počkáte delší dobu. Pro mě osobně byla varianta dřívějších výsledků jasnou volbou. Sice se jedná o dražší variantu, ale rozhodně se vyplatí. Po vyhodnocení finálních výsledků vám přijde na účet ještě analýza, kde zjistíte například porovnání se studenty, kteří se také hlásí na vámi vybranou fakultu.

Příprava na zkoušku

No a nyní už k samotné přípravě. Já konkrétně jsem využila koupě online přípravy od společnosti SCIO. Tento balíček se skládal celkem ze tří testů OSP a tří ZSV. Cena za něj se pohybovala okolo 450 Kč. U každého testu je nastavená časomíra odpovídající reálnému času zkoušky. Pravidla jsou prakticky stejná. Závěrečné vyhodnocení vám ukáže body, kterých jste dosáhli. Další variantu od společnosti SCIO představují tištěné učebnice společně s popisem určitých termínů atd. Cena jedné učebnice se však pohybuje okolo 950 Kč. Dále jsem poměrně nedávno narazila na stránku oscio.cz. Jedná se o web, který si sám tvoří úlohy podobné například těm od SCIO nebo i TSP. Stránka je neplacená. Neurčuje vám však čas a výsledky jednotlivé úlohy vám ukazuje ihned. Člověk však musí předem počítat s tím, že se nejedná o celkové testy, ale spíše jednotlivé úlohy, které se promítají na přeskáčku. Přijde mi to jako fajn varianta například během přestávky ve škole, kdy máte chvíli času na procvičení. Nabízí však i placené členství, které vám nabídne hned několik ukázkových testů v plné verzi nebo online konzultaci a přípravu na přijímací zkoušky. Pokud se vám však nechtějí utrácet peníze za jakoukoliv přípravu, řekla bych, že vám většinou budou stačit i vypracované maturitní otázky ze ZSV, které se aspoň částečně naučíte. Alternativou může být i učebnice Odmaturuj ze ZSV, kde je veškeré učivo krásně shrnuto na jednom místě.

Na závěr bych snad jen chtěla říci to, že je lepší přihlásit se na co nejvíce termínů, pokud máte tu možnost. Co se týče přijímaček, započítává se totiž vždy ten lepší výsledek stejně jako tomu bylo u přijímacích zkoušek na střední školy. Nyní už asi nezbývá nic jiného než popřát těm, které letos ještě čekají přijímací zkoušky na vysokou školu, hodně štěstí a pevné nervy!

 

Foto: archiv Kateřina Pekařová

sfbjsf

Ilustrační fotografie
ydvkafabk

Rubrika