Jak na maturitu ze zeměpisu očima Šárky Janečkové

Šárka Janečková je kariérovou poradkyní a učitelkou zeměpisu a biologie na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. Blížící se maturitní zkouška právě ze zeměpisu je strašákem mnohých studentů. V rámci přípravy na maturitu z tohoto předmětu jsem se proto paní učitelky zeptal na pár otázek a doporučení, jak se na samotnou maturitu co nejlépe připravit a čemu se naopak vyhnout.

 

Paní učitelko, jak by se podle vás měl student na maturitní zkoušku ze zeměpisu připravit?

Připravit by se měl tak, jak to v současnosti děláme. To znamená, že by si měl připravit ty otázky, dále si určit jaké výstupy jsou pro něj hlavní a měl by se naučit je propojovat. To je podle mě ten pravý způsob, jak to udělat.

Co je podle vás pro onu přípravu klíčové?

Klíčové pro přípravu je, si otázky zpracovat sám a vědět, jak mám výstupy pospojované. Není podle mě ideální, když si to student od někoho koupí. To mu nic nedá. Samostatná příprava vám dá víc, protože víte, co děláte a když to píšete, tak se to i zároveň učíte. Samozřejmě to také vyžaduje začít se připravovat v časovém předstihu, aby toho potom nezbylo moc. 

A čemu se kromě kupování zpracovaných otázek tedy vyhnout?

Já osobně bych se vyhnula tomu přístupu, že tam něco řeknu, přestože o tom nic nevím. Na tom každoročně mnoho studentů zkrachuje. Oni si myslí, že to nějak „okecají“. To je ovšem chyba, protože dnes už ta maturita nefunguje tak, že byste to mohli nějak okecat. Bez nějakých, byť jen základních znalostí to okecat zkrátka nejde.

Jak tedy, řekněme po pečlivé přípravě, postupovat na potítku?

Příprava na potítku samozřejmě vychází z toho, co jste si zpracoval doma. Připravte si nějakou osnovu, jak chcete u každé otázky mluvit a podle toho postupujte. Dohledávejte si v atlasu poslední informace, jak to v zeměpisu funguje, najděte si vhodné mapy, abyste to mohli komentovat a hlavně si připravte příklady u všeho, u čeho to jde.

Máte nějaké rady, jak vystupovat před samotnou maturitní komisí?

V první řadě samozřejmě slušně. Přijďte slušně oblečeni, pozdravte a představte se. Dále mějte v hlavě tu strukturu, podle níž budete postupovat a občas se obracejte očním kontaktem na členy té komise. Samozřejmě pokud to jako student zvládnete. Někdy to zkrátka nervozita nedovolí a student visí na tom zkoušejícím, protože je to ten, který je mu nejblíže a kterého třeba zná nejlépe. Asi je obtížné udržet kontakt například s předsedou, ale někdy je dobré se otočit i na něj, když to půjde. Základem je tedy mluvit na zkoušejícího a přísedícího a když budete cítit, že jste uvolněnější, tak se můžete rozhlédnou i po té komisi. Není to ovšem nutné.

Mnohokrát děkuji. Je něco, co byste na závěr chtěla letošním maturantům vzkázat?

Hlavně to, že vám všem přeji mnoho štěstí. A buďte dobře připraveni, protože právě příprava je klíčová a sama se neudělá.

 

Foto: gjkt.cz

Žánr

Ilustrační fotografie
Šárka Janečková

Rubrika