Jak se k odborným pracím staví studenti a co na to ředitel?

Naše gymnázium přichází ve školním roce 2020/21 s novým projektem odborných prací. Studenti letošních třetích ročníků jsou vůbec prvními, kteří si s tímto projektem budou muset poradit. Jak na práce nahlíží právě oni, proč projekt vznikl a o co vlastně jde?

Celá práce začíná ve třetím ročníku, první pololetí je vyhrazeno na nalezení tématu, vyhledání zdrojů či zajištění výzkumu. Student si při tom může vymyslet jakékoliv téma, musí ho pouze napasovat do jednoho ze školních předmětů. Nezbytnou součástí je také vedoucí práce, tím je zpravidla pedagog naší školy, může se jím stát ale i odborník z praxe nebo vysokoškolský učitel.

Druhé pololetí třetího a první pololetí čtvrtého ročníku je poté věnováno samotné tvorbě práce. První známka z odborných prací bude vytvořena na konci třetího ročníku, kdy vedoucí práce zhodnotí pokrok, který daný student učinil. Tato známka je podmínkou uzavření klasifikace.

V prvním pololetí čtvrtého ročníku se naskýtá možnost konzultace textu po formální stránce na hodinách IVT. Jak je již známo, ve čtvrtém ročníku studentům přibude hodina IVT na úkor jedné hodiny zeměpisu nebo chemie. Nejedná se však o žádnou novinku v rozvrhu, stejně na tom jsou třeba i letošní čtvrťáci, studenti se tak nemusí obávat, že by v blokových předmětech byli o něco ochuzeni.

Finální verze práce by měla obsahovat minimálně 18 000 znaků včetně mezer a odevzdává se v pololetí čtvrtého ročníku. Předložení práce je podmínkou klasifikace v pololetí čtvrtého ročníku z daného předmětu. Samotná známka bude ale udělena na konci čtvrtého ročníku do předmětu IVT.

Posléze budou studenti muset převést své výsledky práce do power-pointové prezentace a v průběhu závěrečného pololetí je přednést před spolužáky. Tato prezentace bude součástí celkového hodnocení práce. Známka bude nutnou podmínkou pro klasifikaci ve druhém pololetí čtvrtého ročníku v předmětu IVT.

Budoucí ročníky mohou očekávat, že podmínky na jejich odborné práce budou trochu jiné, to dokládají slova pana ředitele: „Už teď je několik věcí, které uděláme s vašimi nástupci jinak, jednoduše využijeme svoje vlastní zkušenosti. Bylo by hloupé, nepoučit se a věci nevylepšovat. To je nikdy nekončící proces, který bude, a to si pište, v budoucnosti provázet i odborné práce.“

Část studentů se proti této novince v učebním plánu začala vyhrazovat, někteří nechápali, k čemu taková práce je, jiní začali vyjmenovávat konkrétní problémy, které by jim v tvorbě práce mohly bránit. Pro první skupinu těchto studentů je možno nalézt odpověď v brožuře, jež byla rozeslána všem třeťákům, kde je uvedeno, že škola doufá ve zdokonalení dovedností, jako je práce s textem, práce se zdroji či kritické uvažování nad informacemi. Jak se studenti třetích ročníků obecně k odborným pracím staví a jakým problémům čelí, vychází z ankety níže. Na výsledky reaguje ředitel školy Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.

Otázka 1

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ze 79 studentů se jich 43 těší alespoň na jednu část práce, jste s tímto výsledkem spokojen? Popřípadě, jak by se podle Vás dalo toto číslo v příštím roce navýšit?

Ano, jsem spokojený. Vždy funguje strach z neznámého, proto je více než polovina "těšících se" opravdu dobrá zpráva. Pokud by se na to dělal výzkum, domnívám se, že by se takový ukazatel v budoucnosti ještě zvýšil, protože v kontextu školy se z neznámého stane známé.

Otázka 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více než polovina respondentů má s odbornou prací nějaký větší problém, většina z nich uvádí jako hlavní překážku nedostatek času. Je to pro Vás relevantní informace? Uvažujete ještě o nějaké změně, jež by studentům, kteří jsou v časové nouzi, pomohla?

Zpracování takové práce (a podotýkám, minimální rozsah není nijak závratný, 18 000 znaků) čas zabere. Se vším všudy na to ale mají studenti celý rok, tam se jistě dá najít dost prostoru. Člověk má čas na to, na co si ho udělá, jsem přesvědčený, že v průběhu jednoho roku to opravdu zvládnete. Možná k tomu bude potřeba začít dobře plánovat svoji veškerou práci a povinnosti nebo se v tom zlepšit. Co myslíte, je schopnost dobře si řídit vlastní time management do života užitečná? Já myslím, že ano a že je super zdokonalit se v tom na gymplu.

Dvacet respondentů neví, jak práci vytvořit. Co byste jim poradil?

Obraťte se na svého vedoucího práce. Všichni naši učitelé jsou vysokoškoláci, kteří museli zpracovat a obhájit diplomovou práci, která byla výrazně rozsáhlejší a s komplikovanějším výzkumem, než jsou ty zdejší odborné práce. Poradí vám, nesmíte se bát požádat o pomoc.

Několik studentů aktuálně nemůže pracovat na nějakém výzkumu, docházet do nemocnice apod. Mají doufat, že se koronavirová situace zlepší? Co když jim státní opatření ani v budoucnu nedovolí praktickou část vypracovat, bude jim pak část práce odpuštěna?

Aktuálně je doba složitá, dokonce i knihovny byly ještě donedávna zavřené. Doufám, že po prázdninách už to nebude téma a budete moci všichni své výzkumy realizovat (podle mě je to nejzábavnější část!). Vaši konzultanti vám mohou poradit, jak se adaptovat, pracovat třeba nyní na části teoretické, praktikou odsunout. Je to komplikace, ale zatím není doba na to, abychom měli uvažovat nad změnami. Času je ještě dost.

Otázka 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouze 16 ze 79 studentů necítí ze strany vedoucího práce dostatečnou podporu. O čem to podle Vás vypovídá?

Co je dostatečná podpora. To je velmi subjektivní, každý to chápe jinak. Jestli to o něčem svědčí, tak snad o komplikované ryze digitální komunikaci nyní. Snad.

Otázka 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téměř 80 procent respondentů se domnívá, že ve 4. ročníku budou přehlceni a v důsledku přípravy na maturitu a přijímací zkoušky nebudou tvorbu odborné práce stíhat. Vy máte o zatížení maturantů asi docela dobrý přehled, opravdu podle Vás odborné práce nemohou být přítěží, která by studenty brzdila v přípravě na maturitu či přijímací zkoušky?

Tak fatální přítěží rozhodně nebudou. Odevzdáváte v pololetí, ve druhém pololetí už budete jenom prezentovat výsledky své práce. Zodpovědný žák se skutečně učit na maturitu začíná asi o jarních prázdninách, opravdu nemám strach, že bychom někomu zkomplikovali přípravu na maturitu nebo přijímačky. Jistě se v tom projevuje strach z neznámého. Nikdo ze třeťáků ještě nematuroval, my, učitelé, už všichni. Vím, že to není komplikace. Ze zkušenosti víme, že případné komplikace u maturity a přijímaček si studenti způsobují sami. Nechávání věcí na poslední chvíli, neorganizovanost vlastní práce. A vidíte, jsme zase u toho time managementu.

Otázka 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chtěl byste ještě něco dodat?

Poděkování všem žákům a učitelům, kteří se na tom podílí. A jestli ještě mohu, znovu bych všechny žáky ujistil, že motivací zavést něco takového není v žádném případě moje neutuchající touha škodolibě vám znepříjemňovat život, ale naopak přesvědčení, že vám díky získaným dovednostem do budoucna život usnadníme.

 

 

foto: autor

Ilustrační fotografie
autor: Matěj Hašek

Rubrika