Jak se připravit na maturitu ze ZSV...

Lenka Svobodová, GJKT

Přípravy na maturitu by měly zajímat všechny žáky našeho gymnázia, a proto jsem se rozhodla, udělat další rozhovor na přípravu na maturitu. Tentokrát by nám měl rozhovor pomoct s přípravou na maturitní zkoušku ze Základů společenských věd s paní učitelkou Lenkou Svobodovou, která mě a mou třídu vyučuje již od prvního ročníku.

 

  1. Paní učitelko, jak dlouhou dobu dopředu byste doporučila maturantům začít s přípravou na maturitní zkoušku ze ZSV?

Bylo by fajn, kdyby studenti nenechávali přípravu na poslední chvíli a začali s ní v momentě, kdy se rozhodnou, že budou ze ZSV maturovat.

  1. Myslíte, že je důležité, aby si každý všechny otázky vypracoval sám nebo můžeme využít i otázky zpracované od někoho jiného? A díky tomu využít více času na učení se otázek.

Dle mého názoru je důležité, aby si každý otázky zpracoval sám z toho důvodu, že ví, co v nich je. Bohužel jsem se v předchozích letech setkala několikrát s tím, že studenti měli  zpracované maturitní otázky v kroužkové vazbě od bývalých maturantů a ani netušili, co dané pojmy a termíny znamenají, což se také u maturity projevilo.

  1. Doporučila byste nám nějaké knihy nebo učebnice, ze kterých bychom mohli čerpat informace?

Základní informace jsou obsažené v Odmaturuj ze ZSV – které mají studenti již od prvního ročníku a samozřejmě materiály (přednášky a pracovní listy) z jednotlivých hodin ZSV. Rozšiřující informace mohou čerpat studenti např. z R. Davida – Politologie, I. Blechy – Filosofie

  1. Popřípadě napadá vás nějaká forma online výuky ZSV? (web, videa, online kurzy)

Velice se nám osvědčily Crash course – především z filozofie, se kterými pracujeme i při výuce.

  1. Máte nějakou radu, pro studenty, kteří si teprve budou vybírat maturitní předměty a rozhodují se mezi ZSV, dějepisem a zeměpisem? Podle čeho se mohou rozhodnout v případě, že opravdu nevědí?

Já sama bych se asi rozhodla dle toho, který předmět vím, že uplatním na vysoké škole nebo dle toho, který předmět mě baví víc.

  1. Mám ještě jednu otázku pro budoucí maturanty, budou se maturity ze ZSV v příštích letech nějak měnit? Víme, že náš ročník bude letos prvním rokem psát didaktický test ze ZSV, tak jestli podobné nebo jiné změny čekají i budoucí maturanty?

Ano Váš ročník je „pilotní“, první, který bude psát didaktický test a do budoucna chceme maturitu ze ZSV změnit úplně, místo současných maturitních otázek by měli studenti psát didaktický test a u a u ústní zkoušky prokázat porozumění textu a schopnost zasadit problematiku do širšího kontextu.

 

 

Žánr

Ilustrační fotografie
odmaturuj ze ZSV

Rubrika