Jak se studuje v Dánsku?

Vzhledem k tomu, že jsem na ročním studijním programu, velkou součástí mého života tady je škola. Skandinávie je navíc známá svým kvalitním vzdělávacím systémem a byla by chyba se o něm nezmínit. Třeba někoho nadchnu natolik, že studium na severu začne zvažovat. 

Pro Dány je vzdělávání velice důležité a vláda na něj klade veliký důraz. Není pro ně důležité, zda budete chodit do školy či jej získávat doma, důležité je, že se vzdělávat budete. Povinné je od šesti či sedmi do šestnácti let. Pak už je na vás, zda v něm budete pokračovat nebo nastoupíte do práce. Vzdělání se v Dánsku rozděluje na primární, sekundární a terciální.

Předprimární vzdělávání

Do této části spadají jesle a mateřské školky. Děti do tří let navštěvují jesličky či soukromé pečovatelské domovy, ve kterých stráví v dětství většinu dne. Tento model je pro většinu rodin přirozený a zde je zřejmě zakořeněná samostatnost Dánů. Poté děti nastoupí do školky. Mateřské školky zaměstnávají více pedagogů, každý má tak na starost méně dětí. Školky pak proto působí klidněji a organizovaněji. Vychovatelé se mohou dětem více věnovat, protože jich mají méně. Děti ve věku 5-7 let jsou v předškolních třídách, které jsou v Dánsku brány jako povinnost. 

 Škola v Nexø

Školka v Nexø

Primární vzdělávání

Po dochození předškolních tříd se děti vydají do té opravdové školy - folkeskole. Jsou tu i možnosti soukromých škol či vzdělávání doma, ale tato "lidová" čili veřejná škola nabízí dětem primární vzdělání a je nejběžněji navštěvovaná. Děti do ní chodí od sedmi do šestnácti let. V šestnácti letech končí povinná školní docházka a pak je na nich, kam se vydají dále. Místní základku děti navštěvují devět či deset let. 

 Škola v Aakirkeby

Škola v Aakirkeby

Desátá třída?

Po deváté třídě máte čtyři možnosti, jak jít dál.

  • Desátá třída - studenti zůstanou na základní škole o rok déle, prohloubí své znalosti, mohou si zvolit nové předměty a poté nastoupí na střední školu.

  • Rok v zahraničí - spousta lidí využívá tento rok ke studiu v zahraničí, jako jsem nyní já.

  • Střední škola - studenti podají přihlášky na střední školy a zapojí se do sekundárního vzdělávání.

  • Ukončit vzdělávací proces - část studentů se rozhodne ve studiu nepokračovat a přihlásit se do pracovního procesu.

Sekundární vzdělávání

Sekundární vzdělávání není povinné, ale většina dánských studentů ho absolvuje. Před nástupem na střední školu si studenti musí zvolit typ střední školy, kterou budou navštěvovat. 

Nám nejbližší jsou klasická gymnázia. Tato akademicky orientovaná instituce je určená studentům, kteří se chtějí vzdělávat a chtějí se vzděláváním pokračovat i po střední škole. Gymnázium se tu označuje zkratkou STX - Studentereksamen, což v překladu znamená studentská zkouška. Není v tom skryté nic tajemného, jedná se o zkoušku obdobnou naší maturitě.

Druhým typem střední školy je HTX - Higher Technical Examination Programme, který je určen studentům s technickým zaměřením. Nenechte se však zmást, je to stále typ gymnázia. Tento program byl zaveden za účelem zvýšení prestiže technických škol a zvýšení kvalifikace a vzdělání pracovníků v technických oborech.

Dalším typem je HHX - Higher Commercial Examination Programme, který vzdělává studenty v oblasti businessu a ekonomie. Dříve to byla pouze soukromá záležitost, nyní je tento typ studia poměrně rozšířen a hlásí se na něj především budoucí ekonomové, obchodníci či manažeři.

Posledním typem je HF - Higher Preparatory Examination, což je program obdobný tomu klasickému, ale je určen lidem, kteří se z rodinných či zdravotních důvodů rozhodli nejít na STX. Tento program navštěvují z většiny dívky, ale je určen všem, bez rozdílu věku. Studenti mají méně hodin a program je zjednodušený, i přesto ale odchází z gymnázia jako vhodní kandidáti pro univerzitní studium. 

Campus Bornholm

Campus Bornholm, střední škola v Rønne, kde nyní studuji

Terciální vzdělávání

Když se vám podaří dojít až do fáze absolventa střední školy, nastává čas zvolit si univerzitu v Dánsku. Univerzity jsou financované státem, a tak vás studium nic nestojí, a jsou velmi vstřícné ke studentům ze zahraničí. Snaží se nalákat mladé lidi do Dánska, především do lékařského oboru.

Univerzit je v Dánsku mnoho a většina z nich se pyšní dobrou pověstí a úspěšnými absolventy. Studentský život v Dánsku není jedním z nejlevnějších, ale plat je zde na druhou stranu také vyšší. Školy navíc svým studentům obvykle část výdajů pokryjí, a pokud se vám podaří získat stipendium, strach o finance téměř mít nemusíte. 

Univerzita v Kodani

Univerzita v Kodani

Pokud vás studium v této krásné zemi zajímá a třeba o něm i uvažujete, rozhodně se podívejte na stránku Information Planet, na které naleznete všechny užitečné informace. Vzhůru na sever!

Autorka: Viktorie Nováková

Ilustrační fotografie
budova Bornholm