Maturity se blíží. Připravují se naši studenti?

Zeptal jsem se 30 maturantů z různých tříd 4. ročníků GJKT na to, jaká mají očekávání z maturit.

 

Připravuješ se už na maturitu?

27 z 30 tázaných odpovědělo ANO

graf 1

Je velkou překážkou přípravy chybějící osobní kontakt s učitelem?

11 z 27 odpovědělo NE, 9 odpovědělo ANO, 7 odpovědělo Je mi to jedno

graf 2

Přeposíláš si témata se třídou nebo preferuješ zpracovávat sám?

8 z 27 odpovědělo Sám, 19 odpovědělo Se třídou

Graf 3

Jakého předmětu se na maturitě nejvíc bojíš?

2 z 27 odpovědělo z Fyziky, 6 odpovědělo ZSV, 4 odpovědělo Zeměpis, 5 odpovědělo Chemie, 3 odpovědělo Všech stejně, 7 odpovědělo Žádného

graf 4

Změnil by si teď své maturitní předměty, kdyby si mohl?

20 z 27 odpovědělo NE, 7 odpovědělo ANO

graf 5

Můžeme vidět, že u většiny tázaných už je příprava na maturitu v plném proudu.

 

zdroj úvodní fotky: https://www.idnes.cz/wiki/obecne/maturita.K481557

 

Žánr

Ilustrační fotografie
https://www.idnes.cz/wiki/obecne/maturita.K481557

Rubrika