Středoškolská odborná činnost studenty GJKT příliš nezaujala, jaký na to měla názor studentka Biskupského gymnázia?

SOČ neboli středoškolská odborná činnost je dobrovolná akce, které se může účastnit každý student střední školy. Z jedné školy se mohou vybrat až dvě práce za obor.

Tento rok se konala na prestižním gymnáziu J K. Tyla. První kolo probíhalo 8. 4. 2019. Postupovali automaticky dva studenti a o třetím rozhodovala odborná ústřední komise. Druhé kolo se konalo 13. 4. 2019. Porota v prvním a druhém kole byla odlišná.

Studenti měli za úkol, před touto porotou, přednést ústní prezentaci toho, co zjistili svým výzkumem na základě teoretické části a následně prezentovat praktickou část.

Studentů našeho gymnázia, kteří by se účastnili středoškolské odborné činnosti nebylo mnoho. Přitom za úspěch v středoškolské odborné činnosti se dostávají body na vysokoškolských přijímačkách a přijímací komise má pocit, že jde o opravdové zájemce o studium.

Z tohoto důvodu jsem se na názor zeptala studentky 3. ročníku Biskuského gymnázia Bohuslava Balbína. 

 

Kolik lidí se od vás zúčastnilo a jaké byly nejčastější obory?

„Z naší školy bylo celkem devět prací. Dvě zařazeny do oboru zdravotnictví (např. já jsem měla za téma mentální anorexii), dvě v chemii a dvě ve fyzice. Potom po jedné práci v politologii, historii a architektuře.“

Jak moc stresující to bylo?

„Stresující bylo hlavně čekání na prezentaci než vlastní prezentování. Jakmile jsme se rozmluvili, tak pak už to šlo samo. Stres byl i před diskuzí, kdy porota často vytýkala chyby a drsně komentovala nedostatky. Avšak potom, když už jsme to měli za sebou, byla spíš pohodová atmosféra.“

Jaké pocity tě doprovázely, vyskytl se nějaký problém?

„Dost jsem se klepala a měla jsem strach, že se zaseknu a budu se přeříkávat, jak je u mě zvykem. Také jsem se dost klepala a chvěl se mi hlas. To postupně odpadalo. Největší problém byl časový pres, protože odprezentovat celou práci do deseti minut je pro mě velmi těžké. Poté, co jsem to odříkala, se mi ulevilo, že to mám za sebou. Pozitivní byla podpora všech zúčastněných.“

Šla bys do toho znova, kdybys mohla?

„Asi ne. Spíš mi to vzalo, než dalo. Kritika byla nepříjemná, ale zase přínosná a také jsem získala spoustu nových zkušeností. Na druhou stranu mi to vzalo i spoustu času a nervů. Takže těžko říct. Rozhodně ale můžu upřímně říct, že to nebyla ztráta času.“

Vyhrál někdo od vás?

„Ano, můj obor vyhrála Anežka Králíčková, se svou skvělou prací, a bude nás reprezentovat v národním kole.“

 

Anežce Králíčkové samozřejmě blahopřeji.  A doufám, že se příští rok z naší školy přihlásí víc studentů, kteří budou reprezentovat naši školu a bude mi ctí s nimi v budoucnu udělat rozhovor. 

Žánr

Ilustrační fotografie
SOČ