Úprava maturity ze ZSV

Maturita už klepe na dveře! Letošní rok se nese v duchu změn - maturitní zkouška ze ZSV změnila svoji strukturu. Mnohé z vás jistě zajímá, co bylo příčinou. Pro zvědavé letošní i budoucí maturanty jsem se zeptala paní učitelky Michaely Vaňkové na pár otázek. V rozhovoru se dozvíte, jaká změna se uskutečnila a jak ji vnímá paní učitelka. 

 

Co podle Vás zapříčinilo nárůst studentů, kteří si vybrali maturovat ze ZSV?

Myslím si, že je to ještě následek distanční výuky, kdy si studenti vybírali více humanitní bloky než v jiných letech. A z toho plyne, že je více i maturantů.

Z jakého důvodu se provedla letos změna – přidání písemného testu k ústní zkoušce?

Úvahy o změně maturitní zkoušky ze ZSV už vedeme dlouho. Letos je to přestupní rok, kdy bude písemný test a 20 ústních otázek. Příští rok přijde změna i ústní části, přidá se práce s textem. 

Vnímáte písemný test, Vy osobně, jako zlehčení či ztížení?

Myslím si, že to pomůže rozdělit si učení do dvou fází. Nejdříve se soustředit na pět písemných otázek a následně pak na zbylých dvacet. 

maturita

Vybavíte si nějakou z maturitních otázek, která je často pro studenty náročná a mají z ní obavy?

Hodně studentů se bojí filosofie, ale když se pečlivě připraví, určitě zvládnou všechny otázky. 

Je i pro Vás maturitní období stresující?

Samozřejmě, vždy mi spadne kámen ze srdce, když proběhnou maturity a nemusíme nikomu dát špatnou známku. 

Chtěla byste na závěr něco doporučit/předat letošním maturantům či studentům, kteří mají v plánu ze ZSV maturovat?

Nepodceňujte přípravu, projděte si všechny otázky a hlavně HODNĚ ŠTĚSTÍ při losování čísla otázky 😊.

 

zdroje obrázků: archiv autora, VysokeSkoly.cz

Žánr

Ilustrační fotografie
maturita

Rubrika